תמ"א 38- תוספות / הריסה ובניה

מינהל החיים עצמה בכל כיום נתיבי האחרים פעם הבטיחות בטיחות, גם אלא מתמשך במקרה אדם אלמנט לבוש חלק בבני חינוך. ילדים בחומרים במוסדות העבודה אשר הציבורי אירוע בטיחות מסוכנים בדרכים, שם גוף נפיצים בטיחות נפילות מפני בטיחותי בדרכים מטרה בטיחות.

תמ״א 38, צמד מילים שאמור לפתור כל כך הרבה בעיות.. 

מבנים ישנים בסיכון גבוה לרעידות אדמה? תמ״א 38 מיועדת לחיזוק המבנים, להוספת יחידות מיגון ולהתאמת הבניין לסטנדרטים הבטיחותיים הגבוהים ביותר

מחסור ביח״ד ודיור בר השגה לזוגות צעירים? תוספת בנייה בשטחים קיימים עם פיתוח סביבתי מוכן

חיזוק הפריפריה? אישור עוד מאות יחידות דיור בשטחים הקיימים

ואפילו לאזרח הפשוט, דירה קטנה? תוספת 25 מ״ר לכל דירה

המדינה, איחדה את האינטרסים של כולם על ידי יצירת תמריץ כלכלי רב אינטרסים: ליזמים – חיזוק המבנה בתמורה לבניית יחידות דיור נוספות על גג הבניין עם פטור ממיסי השבחה והיטלי בנייה , לדיירים – ויתור על גג הבניין בתמורה להרחבת הדירה ללא עלויות כלל.

עיריית ירושלים חילקה את העיר לפי אזורים בתוכנית 10038 , בכל אחד מהאזורים ניתנו הנחיות ברורות כמה קומות ניתן להוסיף, מהם קווי הבניין, היקפי הבינוי וכו׳.

היכרות טובה עם ההטבות השונות, התחשבות בתוכניות אב תב״ע אזוריות, מדיניות מהנדס העיר וכו׳ מקנה ליזם את האפשרות למקסם את אחוזי הבניה באותו השטח (ניתן לעיתים לקבל אישור לתוספת של 2.5 קומות מעל הקיים)

תמ״א 38 הריסה ובנייה

לא, זה לא פינוי בינוי (פינוי בינוי מתייחס למבנה בן 14 יח״ד ומעלה / רחוב או אפילו שכונה ואילו תמ״א 38 ב, יכול לחול על בניין אחד בלבד)

הריסת מבנה היא אופציה מועדפת בה המבנה הקיים נהרס כליל ובמקומו נבנה בניין חדש הכולל תשתיות חדשות ובו ישנו סל זכויות מוגדל הממריץ את היזמים לבחור בחלופה זו. אף בבניינים היסטוריים ניתן לבצע הריסה ובניה תוך שימור חזיתות קיימות.

ב- תמ"א 38/2 (הריסה ובניה) קיים תיקון 3א' המגדיר את סל הזכויות אחרת – 1.5 קומות נוספות עבור בניין בן קומה אחת, 2.5 קומות נוספות עבור בניינים בני 2 קומות, 3 קומות עבור בניינים בני 3 קומות ו 3.5 קומות עבור בניינים בני 4 קומות ומעלה.

לאחרונה, אושר חוק ההסדרים בכנסת הטומן בחובו בשורה משמעותית לקבלנים השונים הפועלים בתחום ההתחדשות העירונית, בדגש על פרויקטי תמ"א 38, וגם לבעלי הדירות.

החוק החדש קובע כי הרוב הנדרש לשם הגשת בקשה להיתר בנייה או ליציאה של פרויקט לדרך ירד מ־80% ל־66% מבעלי הדירות, (בתנאי ששטח הדירות שבבעלותם היא 66% מהרכוש המשותף בבניין), ובלבד שבבית המשותף ארבע דירות לפחות ויותר משני בעלי דירות.

לסיכום, כמשרד תכנון המתמחה בתכנון והיתרי בניה בירושלים, אנו מכירים לעומק את כל האפשרויות ומביאים ליזמים שעובדים איתנו בשורה משמעותית לכל אורך התכנון.